Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 005 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskuntaryhmistä annetun lain (979/2012) mukaisen tuen maksamiseen ryhmien toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmien toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin.

Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa määrärahan käyttöperiaatteita koskevia tarkentavia ohjeita.

Selvitysosa:Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että kutakin edustajaa kohden suoritetaan 1 545 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi kullekin vuoden 2011 kansanedustajainvaalien tuloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle vaalikauden loppuun asti suoritetaan perussummana kahden edustajan kuukausisummaa vastaava määrä kuukaudessa.


2014 talousarvio 4 005 000
2013 talousarvio 4 005 000
2012 tilinpäätös 4 004 640