Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              29. Arvonlisäveromenot
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 168 000 euroa.


2014 talousarvio 168 000
2013 talousarvio 183 000
2012 tilinpäätös 163 790