Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2014

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 775 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2012 83 334 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 2,1 %. Vuonna 2014 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,3 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 2,3 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 706
Muut obligaatiolainat 31
Muut joukkovelkakirjalainat 4
Velkasitoumuslainat 11
Velkakirjalainat ja muut lainat 22
Yhteensä 1 775

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoarvion tarkistus 3 000
Korkomenoarvion tarkentuminen -55 000
Yhteensä -52 000

2014 talousarvio 1 775 000 000
2013 I lisätalousarvio -103 000 000
2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 tilinpäätös 1 836 054 207