Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2014

03. Valuuttamääräisen velan korkoPDF-versio

90. Valuuttamääräisen velan korko (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 193 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että korot kohdennetaan sille vuodelle, jolta ne ovat kertyneet.

Selvitysosa:Budjetointitavan muutoksesta aiheutuu korkokulujen kertaluonteinen rahoitustarve. Momentille tullaan kirjaamaan vuoden 2003 kirjanpitoon kuluiksi ne korot, jotka ovat kertyneet vuodelta 2003, kun aiemmin korot on kirjattu kirjanpitoon vasta maksuajankohtana. Korkokuluja valuuttamääräisestä velasta tulee näin ollen kirjattavaksi vuodelle 2003 alkuperäiseen maksuperusteiseen budjetointiin verrattuna 27 milj. euroa enemmän. Kuitenkin vuoden 2003 aikana maksettavaksi erääntyvät korkomenot, jotka sisältyvät vuoden 2003 talousarvioon, tulevat olemaan nettomääräisesti 220 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmät kevään aikana tehtyjen valuutanvaihtosopimusten sekä euron vahvistumisen johdosta.

Muutosten erittely
   
Dollarilainat -63 400 000
Puntalainat -102 500 000
Sveitsinfrangilainat -10 800 000
Jenilainat -16 700 000
Muut valuuttamääräiset lainat 400 000
Yhteensä -193 000 000


2003 II lisätalousarvio -193 000 000
2003 talousarvio 483 000 000
2002 tilinpäätös 551 270 898
2001 tilinpäätös 631 957 556