Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
     21. Riksdagen
       01. Förvaltning
       10. Polisväsendet
       40. Invandring

Talousarvioesitys 2014

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 729 191 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 717 972 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 11 219 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 9 000 000 euro i tilläggsresurser som till följd av det kraftigt ökade antalet asylsökande behövs för polisens registrering av nyanlända, utredningar, lönekostnader inom funktionen för avlägsnande ur landet, anskaffning av utrustning och övriga utgifter, 3 200 000 euro för fortsatt särskild finansiering av programmet för bekämpning av grå ekonomi och sammanlagt 1 019 000 euro i överföring från momenten 26.01.01, 26.20.01, 26.30.01, 26.30.02 och 26.40.01 i anslutning till det IKT-center som ska inrättas för polisen samt som avdrag 2 000 000 euro i överföring till moment 26.20.01 som en omfördelning av anslaget för den inre säkerheten.


2016 budget 729 191 000
2015 III tilläggsb. 1 366 000
2015 I tilläggsb. 770 000
2015 budget 734 180 000
2014 bokslut 731 422 000