Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2014
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 000 euroa.

Selvitysosa: Kuluttajatutkimuskeskuksen määrärahassa on otettu vähennyksenä huomioon viiden henkilötyövuoden palkkamenot siirtona Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
 
Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista.  
Toiminnallinen tehokkuus   
Tulot, % menoista403032
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa15 90520 00020 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %544854
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, %95> 90> 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, %5< 10< 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa3 3743 6633 103
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritemäärä (indeksoitu)/htv284280220
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl13410090
Vertaisarvioidut julkaisut, kpl262525
Esitelmät eri foorumeilla, lkm15611090
Tieteelliset esitelmät, lkm605050

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys37,73735
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv)-5,0--
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5)3,23,23,2
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5)3,13,23,0
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5)2,83,23,0
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5)3,33,23,0
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5)3,33,33,3
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5)3,43,53,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio

2014
esitys
    
Bruttomenot3 3993 3132 857
Bruttotulot1 3441 1001 000
Nettomenot2 0552 2131 857
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta646  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle768  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 32.40.01 (-5 htv)-350
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-7
Palkkausten tarkistukset10
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-7
Yhteishankintojen lisääminen (HO)-2
Yhteensä-356

2014 talousarvio1 857 000
2013 talousarvio2 213 000
2012 tilinpäätös2 177 000