Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. (23.03.01) Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 026 000 euroa.

Määrärahasta saa myös käyttää enintään 35 000 euroa kertaluonteisena menona oikeuskanslerinviraston 200-vuotisjuhlahistoriikin julkaisemiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Uuden asiankäsittelyjärjestelmän ylläpito 14
Siirto momentilta 28.20.02 15
Muut muutokset 58
Yhteensä 87


2009 talousarvio 3 026 000
2008 II lisätalousarvio 32 000
2008 talousarvio 2 939 000
2007 tilinpäätös 2 866 000