Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 27 010 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 33 664 25 200 26 810
— muut tuotot 169 200 200
Tuotot yhteensä 33 833 25 400 27 010
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 57 200 42 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 34 400 28 000 32 000
Kustannukset yhteensä 91 600 70 000 77 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -57 767 -44 600 -49 990
Kustannusvastaavuus, % 37 36 35

2014 talousarvio 27 010 000
2013 talousarvio 25 400 000
2012 tilinpäätös 33 833 367