Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Energiaviraston valvontamaksuPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

Selvitysosa:Sähkö- ja maakaasuverkon haltijoiden valvontamaksut perustuvat lakiin sähkö- ja maakaasuverkkomaksusta (950/2012). Valvontamaksuilla rahoitettavat menot on otettu huomioon momentilla 32.60.01.

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio 3 031 000
2013 talousarvio 3 031 000