Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 327 406 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 327 406 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 482 686 000 euroa vuonna 2014. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 432 686 000 euroa vuonna 2014.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 7 483
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 7 433

2014 II lisätalousarvio 327 406 000
2014 I lisätalousarvio -23 806 000
2014 talousarvio 7 129 086 000
2013 tilinpäätös 6 419 515 623
2012 tilinpäätös 4 703 307 934