Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     15. Lainat
       01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään lisäystä 327 406 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 327 406 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 7 482 686 000 euroa vuonna 2014. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 7 432 686 000 euroa vuonna 2014.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto7 483
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot7 433

2014 II lisätalousarvio327 406 000
2014 I lisätalousarvio-23 806 000
2014 talousarvio7 129 086 000
2013 tilinpäätös6 419 515 623
2012 tilinpäätös4 703 307 934