Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
            51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että työvoimakoulutuksen hankinnasta saa valtiolle aiheutua menoja vuoden 2014 jälkeen enintään 96 500 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan 3 000 000 ja valtuuden 5 000 000 euron lisäys aiheutuu ICT-alan rakennemuutoksesta johtuvista irtisanomisista, joihin liittyen ryhdytään valmistelemaan hakemusta Euroopan globalisaatiorahastostolle. Lisämäärärahasta arvioidaan käytettävän työvoimakoulutuksen hankintaan 2 000 000 euroa sekä palkkatukeen ja starttirahaan yhteensä 1 000 000 euroa.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 2 500 000 euroa vuonna 2015 ja 2 500 000 euroa vuonna 2016.


2014 II lisätalousarvio3 000 000
2014 I lisätalousarvio-2 500 000
2014 talousarvio503 975 000
2013 tilinpäätös579 254 000
2012 tilinpäätös513 863 000