Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            46. Alusinvestointien ympäristötuki
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

46. Alusinvestointien ympäristötuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen myönnettyä enintään 30 milj. euron valtuutta saa käyttää siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty sitoumuksien tekemiseen varustamoiden uudisalusinvestointien tukemiseen.

Selvitysosa: Vuoden 2013 talousarviossa on myönnetty enintään 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantaviin jälkiasennettavien laitteiden (kuten rikkipesurit ja vastaavat pakokaasupäästöjen puhdistusteknologiat) investointikustannusten tukemiseen. Valtuutta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 7,5 milj. euroa. Avustukset maksetaan alusten valmistumisen jälkeen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 II lisätalousarvio
2014 talousarvio20 000 000
2013 tilinpäätös38 000 000
2012 tilinpäätös2 000 000