Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            01. Ansio- ja pääomatuloverot
            04. Perintö- ja lahjavero
            06. Voimalaitosvero
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Momentilta vähennetään 120 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu alkuvuoden 2014 ennakoitua pienemmästä toteutuneesta verotulokertymästä sekä loppuvuotta 2014 koskevasta tuloennusteesta, jota on alennettu loppuvuoden 2014 tulokertymää koskevien ennakkotietojen perusteella.


2014 II lisätalousarvio-120 000 000
2014 talousarvio630 000 000
2013 tilinpäätös646 211 639
2012 tilinpäätös509 241 806