Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
            20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 635 000+157 0001 792 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)520 000-520 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 392 000-191 0002 201 000
05.Yhteiset menot5 498 000+150 0005 648 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)998 000-998 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan12 334 000+1 092 00013 426 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin4 227 000-3 231 000996 000
10.Atalanta-operaation menot711 000-711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot887 000-150 000737 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 311 000+1 979 00027 290 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 038 000-1 038 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)751 000-370 000381 000
17.Suomalainen osasto Välimerellä-+1 573 0001 573 000
18.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA)-+1 791 0001 791 000
Yhteensä56 302 000+2 800 00059 102 000

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 27.30.20 käyttösuunnitelmakohtien 08. ja 14. tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin.

Käyttösuunnitelmakohtaan 01. lisätään 157 000 euroa tarkentuneisiin koulutusjakson kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 05. 150 000 euroa tarkentuneisiin rotaatiokoulutuksen kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 08. 1 092 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset) ja käyttösuunnitelmakohtaan 14. 1 979 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset).

Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 17. Suomalainen osasto Välimerellä ja 18. Keski-Afrikan Tasavallan kriisinhallintaoperaation menot. Käyttösuunnitelmakohtaan 17. ehdotetaan 1 573 000 euroa, jolla katetaan Syyrian kemiallisten aseiden merikuljetuksia suojaaman asetetun osaston palkkauskustannukset. Suunnitteluperusteena on käytetty kahdeksan sotilaan (SOV) noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota sekä 20 sotilaan (MERIV os) noin kuuden kuukauden mittaista joukkoa. Käyttösuunnitelmakohtaan 18. ehdotetaan 1 791 000 euroa operaation palkkauskustannuksiin. Suunnitteluperusteena on käytetty 25 sotilaan vahvuista noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota.

Käyttösuunnitelmakohdasta 04. vähennetään 191 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 11. 150 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 16. 370 000 euroa tarkentuneiden palkkauskustannusten johdosta. Käyttösuunnitelmakohdasta 09. vähennetään 3 231 000 euroa kattamaan muiden käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet.


2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995
2012 tilinpäätös36 699 363