Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta

Talousarvioesitys 2014

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 800 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 1 635 000 +157 000 1 792 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 520 000 - 520 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 392 000 -191 000 2 201 000
05. Yhteiset menot 5 498 000 +150 000 5 648 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 998 000 - 998 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 12 334 000 +1 092 000 13 426 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 4 227 000 -3 231 000 996 000
10. Atalanta-operaation menot 711 000 - 711 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 887 000 -150 000 737 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 311 000 +1 979 000 27 290 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 1 038 000 - 1 038 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 751 000 -370 000 381 000
17. Suomalainen osasto Välimerellä - +1 573 000 1 573 000
18. Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR RCA) - +1 791 000 1 791 000
Yhteensä 56 302 000 +2 800 000 59 102 000

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siirrosta momentilta 27.30.20 käyttösuunnitelmakohtien 08. ja 14. tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin.

Käyttösuunnitelmakohtaan 01. lisätään 157 000 euroa tarkentuneisiin koulutusjakson kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 05. 150 000 euroa tarkentuneisiin rotaatiokoulutuksen kustannuksiin, käyttösuunnitelmakohtaan 08. 1 092 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset) ja käyttösuunnitelmakohtaan 14. 1 979 000 euroa tarkentuneisiin palkkauskustannuksiin (perehdyttämisjakson kustannukset).

Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 17. Suomalainen osasto Välimerellä ja 18. Keski-Afrikan Tasavallan kriisinhallintaoperaation menot. Käyttösuunnitelmakohtaan 17. ehdotetaan 1 573 000 euroa, jolla katetaan Syyrian kemiallisten aseiden merikuljetuksia suojaaman asetetun osaston palkkauskustannukset. Suunnitteluperusteena on käytetty kahdeksan sotilaan (SOV) noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota sekä 20 sotilaan (MERIV os) noin kuuden kuukauden mittaista joukkoa. Käyttösuunnitelmakohtaan 18. ehdotetaan 1 791 000 euroa operaation palkkauskustannuksiin. Suunnitteluperusteena on käytetty 25 sotilaan vahvuista noin kuuden kuukauden mittaista operaatiota.

Käyttösuunnitelmakohdasta 04. vähennetään 191 000 euroa, käyttösuunnitelmakohdasta 11. 150 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdasta 16. 370 000 euroa tarkentuneiden palkkauskustannusten johdosta. Käyttösuunnitelmakohdasta 09. vähennetään 3 231 000 euroa kattamaan muiden käyttösuunnitelmakohtien lisätarpeet.


2014 I lisätalousarvio 2 800 000
2014 talousarvio 56 302 000
2013 tilinpäätös 43 502 995
2012 tilinpäätös 36 699 363