Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
            21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
            30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
            32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
            33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 7 870 000 euroa vapaasta sivistystyöstä annetun lain 14 §:n mukaisiin opintoseteliavustuksiin, laatu- ja kehittämisavustuksiin, ylimääräisiin avustuksiin ja rakenteellisen kehittämisen tukemiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydentämisellä mahdollistetaan määrärahan käyttäminen valtionavustuksiin kansanopiston ylläpitäjille yhdistymispäätöksistä aiheutuviin tilapäisiin lisäkustannuksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio164 818 000
2013 tilinpäätös164 827 020
2012 tilinpäätös164 143 847