Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
            01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valtioneuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelman mukaisesta liikelaitoksia koskevasta lisätuloutustavoitteesta. Senaatti-kiinteistöjen lisätuloutus on 40 milj. euroa ja Metsähallituksen 10 milj. euroa. Tuloutuksen kasvu katetaan sitä vastaavalla kiinteän omaisuuden myynnillä.


2014 I lisätalousarvio50 000 000
2014 talousarvio220 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000
2012 tilinpäätös240 000 000