Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
            01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 510 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valtioneuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelman mukaisesta lisätuloutustavoitteesta. Lisäyksestä 50 milj. euroa kertyy osinkotuloina ja 460 milj. euroa nettotuloina osakemyynneistä.


2014 I lisätalousarvio510 000 000
2014 talousarvio1 475 200 000
2013 tilinpäätös1 415 684 460
2012 tilinpäätös1 383 115 096