Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
            04. Eräät viestinnän maksut
            10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

10. Energiaviraston valvontamaksu ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksuPDF-versio

Selvitysosa: Perämeren tuulivoima-alueelta perittävä tuulivoimamaksu perustuu lakiin tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013).

Momentin nimike on muutettu.

Momentille ei edellä olevan johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio3 031 000
2013 tilinpäätös2 840 055