Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
            01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 530 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan tekemään Mars-tutkimusta koskevaan METNET/MOI-hankkeeseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 3 569 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta saa käyttää METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman hallinto- ja yleiskuluihin sekä määrärahasta saa maksaa palkkausmenoja enintään kahden henkilötyövuoden verran.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 1 400 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 ja tarkoitus käyttää säätutkaverkoston täydentämiseen uudella Keski-Suomen alueelle sijoitettavalla tutkalla. Tutka parantaa merkittävästi alueen sää-, ilmailu- ja kelipalveluja, joiden avulla parannetaan lentoturvallisuutta, teiden kunnossapitoa ja nopeasti kehittyvien vaarallisten sääilmiöiden havainnointeja. Investointi luo uusia työpaikkoja tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia rakennus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.

Lisämäärärahasta 130 000 euroa aiheutuu Ilmatieteen laitokselle Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen toteuttamiseen myönnetyn valtuuden käytöstä vuonna 2014.

Vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa Ilmatieteen laitokselle myönnettiin valtuus Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen loppuun saattamiseen enintään 4 807 500 Yhdysvaltain dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle. Venäjän suoritettua velkakonversio-rahoituksesta käyttämättä jääneen osuuden 3 569 951 euroa (4 808 010 USD) vastuu hankkeen toteutuksesta siirtyi Ilmatieteen laitokselle. Valtuus tarkistetaan maksettua summaa vastaavaksi sekä samalla muutetaan euromääräiseksi ja täsmennetään käyttöoikeutta.

Momentin perusteluja on täydennetty siten, että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää menoihin, jotka liittyvät METNET/MOI-avaruustutkimusohjelman loppuun saattamiseen ja enintään kahden henkilötyövuoden palkkausmenoihin.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 130 000 euroa vuonna 2014, 304 000 euroa vuonna 2015, 375 000 euroa vuonna 2016, 702 000 euroa vuonna 2017 ja 2 058 000 euroa vuosina 2018—2023.


2014 I lisätalousarvio1 530 000
2014 talousarvio47 366 000
2013 tilinpäätös47 197 000
2012 tilinpäätös43 142 000