Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
            20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
            31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 760 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää rakenteilla olevan valtion työnä toteutettavan Luopajärven tulvasuojeluhankkeelle talven 2013—2014 tulvan aiheuttamien merkittävien vahinkojen ja lisäkustannusten sekä vaikeutuneiden rakentamisolosuhteiden aiheuttaman kustannusten nousun kattamiseen.


2014 I lisätalousarvio760 000
2014 talousarvio12 879 000
2013 tilinpäätös12 079 000
2012 tilinpäätös17 073 000