Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu suurpetojen vuonna 2013 aiheuttamien vahinkojen korvausmenojen kasvusta. Vuonna 2013 suurpedot aiheuttivat noin 8,580 milj. euron vahingot (vuonna 2012 määrä oli 7,4 milj. euroa). Vuoden 2013 talousarviossa osoitetusta 4 300 000 euron määrärahasta vahinkojen estämiseen käytettiin 500 000 euroa, joten vuoden 2013 vahinkojen korvaamiseen on käytettävissä 3 800 000 euroa. Vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan näin yhteensä 7 000 000 euroa. Vahinkoja ei makseta enää täysimääräisesti.


2014 I lisätalousarvio3 200 000
2014 talousarvio4 300 000
2013 tilinpäätös7 520 000
2012 tilinpäätös5 501 000