Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Maatalous
            41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
            43. Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
            44. Luonnonhaittakorvaus
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

44. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2014 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2015—2018 menoja yhteensä enintään 3 120 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille esitetään 3 120 000 euron valtuus, jotta voidaan tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaiset sitoumukset maataloustuotantoa aloittaville viljelijöille eräissä rajatuissa tapauksissa.

Koska yhteisen maatalouspolitiikan uudistus siirtyy vuodella, on uuden rahoituskauden 2014—2020 ensimmäisenä vuotena pääsääntöisesti käytössä kauden 2007—2013 tukijärjestelmät. Vuodesta 2015 lukien kaikki voimassa olevat sitoumukset päättyvät ja tukijärjestelmä sopeutetaan ohjelmakauden 2014—2020 sääntöihin.

Luonnonhaittakorvausjärjestelmän valtuudesta aiheutuvat menot, valtion ja EU:n osuudet yhteensä (milj. euroa)

 20142015201620172018Yhteensä vuodesta 2014 lähtien
       
Vuosia 2007—2013 koskeva järjestelmä      
— Vuonna 2014 tehtävät päätökset ja toimenpiteet2,5700,7800,7800,7800,7805,690
    — josta I lisätalousarvio0,7800,7800,7800,7800,7803,900
— Vuosina 2007—2013 tehdyt päätökset ja toimenpiteet420,100----420,100
Yhteensä422,6700,7800,7800,7800,780425,790

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio422 673 000
2013 tilinpäätös411 673 000
2012 tilinpäätös422 673 000