Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
            04. Lautakuntien toimintamenot
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

01. HallintoPDF-versio

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 963 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 597 000 euroa siirtona momentilta 30.01.04 ja vähennyksenä 1 560 000 euroa siirtona momentille 30.40.62.

Viitaten momentin 30.01.04 perusteluihin momentille siirretään 597 000 euroa kattamaan osittain ohjelmakaudella 2014—2020 lisääntyneitä EU-säädösten mukaisia valvontamenoja. Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin vuoden 2014 alusta lukien kalastuksen valvonnan menot siirretään rahoitettavaksi momentilta 30.40.62. Vuoden 2014 talousarviossa momentilla 30.01.01 on tarkoitukseen varattu 1 560 000 euroa (EU-osuus 500 000 euroa ja kansallinen osuus 1 060 000 euroa), mikä siirretään momentille 30.40.62. Vastaavien EU:n rahoitusosuuksien on suunniteltu tuloutuvan vuonna 2015 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta momentille 12.30.03 ja osa EU:n rahoitusosuutena momentille 12.30.04.


2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000
2012 tilinpäätös28 899 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 597 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siirrosta momentille 30.01.01.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan tehtävät siirretään 1.9.2014 alkaen hallinto-oikeuksiin ja lautakunta lakkautetaan. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävät siirretään 1.9.2014 alkaen Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi. Vuodelta 2013 siirtyvä erä 703 655 euroa riittää kattamaan lautakuntien menot 1.1.—31.8.2014.


2014 I lisätalousarvio-597 000
2014 talousarvio597 000
2013 tilinpäätös893 000
2012 tilinpäätös886 000