Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
            95. Valtion takaussuoritukset
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

92. EU ja kansainväliset järjestötPDF-versio

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 505 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Pohjoismaiden Investointipankille annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan tarve aiheutuu Pohjoismaiden Investointipankille vuonna 2004 annetusta ympäristölainatakauksesta aiheutuneesta vastuusta. Ympäristölainavakuuden turvin pankki on rahoittanut Pohjoismaiden intressissä olevia ympäristöhankkeita.

Momentin perustelujen päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta määrärahan arvioitu käyttö muuttuu seuraavaksi:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Pietari-säätiön takausvastuusta aiheutuvat maksut800 000
Pohjoismaiden investointipankille myönnetystä takausvastuusta aiheutuvat maksut4 505 000
Yhteensä5 305 000

2014 I lisätalousarvio4 505 000
2014 talousarvio800 000
2013 tilinpäätös743 288