Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
            30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
            31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
            32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2014

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 448 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2014 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2014 I lisätalousarvio2 448 000
2014 talousarvio211 206 000
2013 tilinpäätös209 391 832
2012 tilinpäätös204 345 615

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 19 700 000 euroa.

Selvitysosa: Tasavallan presidentti on 7.3.2014 vahvistanut Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen, jonka mukaan vuoden 2012 verohyvityksen määrä on 5 278 521 euroa.


2014 I lisätalousarvio-19 700 000
2014 talousarvio25 000 000
2013 tilinpäätös9 783 220
2012 tilinpäätös17 440 733

32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 41 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 41 000 000 euroa.

Selvitysosa: Kysymys on aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Ahvenanmaan maakunnalle on myönnetty Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukainen ylimääräinen määräraha sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Hanke on aikataulustaan jäljessä muun muassa siksi, että hankkeen toteuttava Kraftnät Åland Ab pystyi käynnistämään hankintamenettelyn vasta Euroopan komission 31.7.2012 tekemän valtiontukea koskevan päätöksen jälkeen. Tämän vuoksi hankkeesta aiheutuu menoja vielä vuonna 2015, jolloin alun perin myönnetty määräraha ei olisi enää käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle voidaan myöntää ylimääräinen määräraha maakuntapäivien esityksestä poikkeuksellisen suuriin sellaisiin kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoittaa maakunnan talousarviosta. Ylimääräinen määräraha voidaan myöntää vain maakunnan toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Ahvenanmaan maakuntapäivät esitti, että Ahvenanmaan valtuuskunta myöntäisi ylimääräisen määrärahan maakunnalle sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Ahvenanmaan valtuuskunta teki 18.7.2011 päätöksen, jonka mukaan ylimääräinen määräraha on 50,0 milj. euroa ja kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista. Tasavallan presidentti vahvisti päätöksen 7.10.2011.


2014 I lisätalousarvio41 000 000