Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Talousarvioesitys 2014

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 800 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 6 000 000 euro av anslaget får användas för ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet samt till skapande av ett nationellt uppföljningssystem för det.

Förklaring:Tillägget föranleds av kostnaderna för de åtgärder som krävs för att bekämpa covid-19-utbrottet. Av tillägget föranleds 700 000 euro av ökning och upprätthållande av laboratoriekapaciteten, 600 000 euro av informationskampanjer, 3 000 000 euro av genomförande av ett brev till medborgarna, 100 000 euro av ökning av nättjänsternas kapacitet, 400 000 euro av avlönande av extra personal och köpta tjänster, 2 000 000 euro av tryggande av kontinuiteten i institutets verksamhet och 6 000 000 euro av ett omfattande forskningskonsortium för forskning som gäller coronavirusutbrottet, särskilt för utveckling av snabbdiagnostiska metoder och undersökning av uppkomsten av immunitet.

Avsikten är att 4 miljoner euro av tilläggsanslaget för forskning ska användas för uppföljning av effekterna av åtgärderna för att bromsa spridningen av coronaviruset. Med hjälp av uppföljningen utvärderas immunitetsutvecklingen hos befolkningen så i realtid som möjligt och skapas faktaunderlag för beslutsfattande om åtgärder i anslutning till coronaviruset i rätt tid. Anslagsökningen gör det möjligt att skapa ett omfattande nationellt uppföljningssystem.


2020 I tilläggsb. 12 800 000
2020 budget 54 787 000
2019 bokslut 54 083 000
2018 bokslut 53 252 000