Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
              31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
              32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle
              40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

32. Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään 41 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 41 000 000 euroa.

Selvitysosa: Kysymys on aiemmin budjetoidun määrärahan osittaisesta uudelleenbudjetoinnista.

Ahvenanmaan maakunnalle on myönnetty Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukainen ylimääräinen määräraha sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Hanke on aikataulustaan jäljessä muun muassa siksi, että hankkeen toteuttava Kraftnät Åland Ab pystyi käynnistämään hankintamenettelyn vasta Euroopan komission 31.7.2012 tekemän valtiontukea koskevan päätöksen jälkeen. Tämän vuoksi hankkeesta aiheutuu menoja vielä vuonna 2015, jolloin alun perin myönnetty määräraha ei olisi enää käytettävissä. Määrärahan peruuttaminen on huomioitu momentin 12.39.04 tulokertymässä.

Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle voidaan myöntää ylimääräinen määräraha maakuntapäivien esityksestä poikkeuksellisen suuriin sellaisiin kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoittaa maakunnan talousarviosta. Ylimääräinen määräraha voidaan myöntää vain maakunnan toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Ahvenanmaan maakuntapäivät esitti, että Ahvenanmaan valtuuskunta myöntäisi ylimääräisen määrärahan maakunnalle sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille. Ahvenanmaan valtuuskunta teki 18.7.2011 päätöksen, jonka mukaan ylimääräinen määräraha on 50,0 milj. euroa ja kuitenkin enintään 40 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista. Tasavallan presidentti vahvisti päätöksen 7.10.2011.


2014 I lisätalousarvio41 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään 41 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 48 §:n mukaisen ylimääräisen määrärahan maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 41 000 000 euroa.