Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna
              51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              (52.) Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2014

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 114 494 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 9 850 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 435. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande.

Förklaring: Avsikten är att anslaget också används för kompletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader för den grundläggande utbildningen (studerande * pris per enhet)92 716 000
— kommunal yrkesutbildning (9 680 * 7 032 €)68 073 000
— privat yrkesutbildning (3 330 * 7 398 €, inkl. moms)24 643 000
Kommunernas finansieringsandel -53 877 000
Tilläggsutbildning 
— utbildning som förbereder för yrkesexamen och specialyrkesexamen (16 744 * 3 268,70 €)54 731 000
— övrig tilläggsutbildning (4 691 *2 360,73 €)11 074 000
— statsunderstöd för utveckling av subventionerad läroavtalsutbildning och annan utveckling (högst)850 000
— statsunderstöd för den förhöjda utbildningsersättningen5 000 000
— statsunderstöd för kompletterande utbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade (högst)4 000 000
Sammanlagt 114 494 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring av verksamhetens omfattning (den temporära ökningen upphör)-7 100
Utgiftsbesparing (regeringsprogr.)-24 000
Förhöjd utbildningsersättning (samhällsgarantin)5 000
Sammanlagt-26 100

2013 budget114 494 000
2012 budget140 594 000
2011 bokslut131 081 928