Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
              01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
              37. Avustukset kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen
              55. Avustukset korjaustoimintaan
              60. Siirto valtion asuntorahastoon
              64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa: Korjausavustusten painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen. Lisäksi myönnetään terveyshaitta-avustuksia, avustuksia kuntotutkimuksiin kosteusvaurioituneissa, terveyshaittoja aiheuttavissa rakennuksissa sekä avustuksia liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksissa. Muita lain (1184/2005) mukaisia korjausavustuksia ei myönnetä.

Energia-avustuksia myönnetään pienituloiselle avustuksensaajaruokakunnille toimenpiteiden kohdistuessa enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävään rakennukseen. Muita energia-avustuksia ei myönnetä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (hissiavustukset)3 000
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointi (siirto momentille 35.01.01)-500
Tasomuutos-10 000
Yhteensä-7 500

2014 talousarvio43 000 000
2013 talousarvio50 500 000
2012 tilinpäätös56 300 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää momentille esitettävää 43 000 000 euron määrärahaa erittäin merkittävänä, vaikka sen suuruus on vuosi vuodelta pienentynyt. Korjausavustusten painopisteeksi on valittu perustellusti hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen. Toimenpiteillä parannetaan henkilöiden mahdollisuuksia asua pidempään omassa kodissaan. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointiin siirretään 500 000 euroa korjausavustuksista ja ohjelman käytännön toteuttamiseen kohdistetaan aiemmin suunnitellun 34 000 000 euron lisäksi 3 000 000 euroa. Momentilta myönnetään myös mm. energia-avustuksia pienituloisille.

Valiokunta toteaa, ettei momentin määrärahalla eikä valtion tuella muutenkaan pystytä ratkaisemaan olemassa olevaa rakennusten korjausvelkaa. Oikein suunnattuna pienikin tuki voi kuitenkin edesauttaa nopeampaa päätöksentekoa ja ohjata valintoja haluttuun suuntaan, kuten kävi esimerkiksi aiemmin toteutetuissa energia-avustuksissa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin.