Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Korjausavustusten painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen. Lisäksi myönnetään terveyshaitta-avustuksia, avustuksia kuntotutkimuksiin kosteusvaurioituneissa, terveyshaittoja aiheuttavissa rakennuksissa sekä avustuksia liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksissa. Muita lain (1184/2005) mukaisia korjausavustuksia ei myönnetä.

Energia-avustuksia myönnetään pienituloiselle avustuksensaajaruokakunnille toimenpiteiden kohdistuessa enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävään rakennukseen. Muita energia-avustuksia ei myönnetä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (hissiavustukset) 3 000
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointi (siirto momentille 35.01.01) -500
Tasomuutos -10 000
Yhteensä -7 500

2014 talousarvio 43 000 000
2013 talousarvio 50 500 000
2012 tilinpäätös 56 300 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Valiokunta pitää momentille esitettävää 43 000 000 euron määrärahaa erittäin merkittävänä, vaikka sen suuruus on vuosi vuodelta pienentynyt. Korjausavustusten painopisteeksi on valittu perustellusti hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen. Toimenpiteillä parannetaan henkilöiden mahdollisuuksia asua pidempään omassa kodissaan. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman koordinointiin siirretään 500 000 euroa korjausavustuksista ja ohjelman käytännön toteuttamiseen kohdistetaan aiemmin suunnitellun 34 000 000 euron lisäksi 3 000 000 euroa. Momentilta myönnetään myös mm. energia-avustuksia pienituloisille.

Valiokunta toteaa, ettei momentin määrärahalla eikä valtion tuella muutenkaan pystytä ratkaisemaan olemassa olevaa rakennusten korjausvelkaa. Oikein suunnattuna pienikin tuki voi kuitenkin edesauttaa nopeampaa päätöksentekoa ja ohjata valintoja haluttuun suuntaan, kuten kävi esimerkiksi aiemmin toteutetuissa energia-avustuksissa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 43 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin.