Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

55. Elatustuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 185 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden aikana yhteensä maksettu elatustuki. Elatustuen takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat tuloutetaan momentille 12.33.98. Näitä arvioidaan olevan noin 69 000 000 euroa. Elatustuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2014 lopussa noin 101 600. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lakisääteinen indeksikorotus v. 2014 3 818
Tarvearvion muutos 1 082
Yhteensä 4 900

2014 talousarvio 185 800 000
2013 talousarvio 180 900 000
2012 tilinpäätös 172 380 221

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 188 200 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 400 000 euroa talousarvioesityksen 185 800 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2014 talousarvio 188 200 000
2013 IV lisätalousarvio 3 500 000
2013 talousarvio 180 900 000
2012 tilinpäätös 172 380 221

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 188 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu elatustuen saajien arvioitua suuremmasta määrästä ja tästä johtuvasta etuusmenoarvion tarkentumisesta.


2014 III lisätalousarvio 3 600 000
2014 talousarvio 188 200 000
2013 tilinpäätös 184 384 490
2012 tilinpäätös 172 380 221

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 3 600 000 euroa.