Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.


2014 talousarvio 103 000 000
2013 talousarvio 105 000 000
2012 tilinpäätös 92 534 121

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 103 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 44 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu biopolttoaineen jakeluvelvoitteen seuraamusmaksusta, jonka tulli on määrännyt maksettavaksi.


2014 I lisätalousarvio 44 000 000
2014 talousarvio 103 000 000
2013 tilinpäätös 92 851 678
2012 tilinpäätös 92 534 121

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 44 000 000 euroa.

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2014 talousarvio 75 000 000
2013 talousarvio 75 000 000
2012 tilinpäätös 80 797 330

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2014 talousarvio 50 000 000
2013 I lisätalousarvio 4 435 000
2013 talousarvio 50 000 000
2012 tilinpäätös 517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 77 027 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

   
Momentti 25.10.05 1 764 000
Momentti 26.20.70 3 750 000
Momentti 27.10.01 293 000
Momentti 28.10.01 23 866 000
Momentti 28.20.06 1 964 000
Momentti 28.80.32 41 000 000
Momentti 28.90.20 4 390 000
Yhteensä 77 027 000

2014 I lisätalousarvio 77 027 000
2014 talousarvio 50 000 000
2013 tilinpäätös 98 204 236
2012 tilinpäätös 517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 77 027 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 24 554 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahojen peruutusten erittely (euroa)

   
Momentti 27.10.01 934 000
Momentti 27.10.18 19 000 000
Momentti 28.20.01 620 000
Momentti 30.20.46 4 000 000
Yhteensä 24 554 000

2014 III lisätalousarvio 24 554 000
2014 I lisätalousarvio 77 027 000
2014 talousarvio 50 000 000
2013 tilinpäätös 98 204 236
2012 tilinpäätös 517 234 763

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 24 554 000 euroa.

10. Muut sekalaiset tulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2014 talousarvio 2 500 000
2013 talousarvio 2 500 000
2012 tilinpäätös 5 568 525

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 210 000 euroa.

Selvitysosa:Viitaten momentin 30.40.62 perusteluihin koskien kalastuksen valvonnan, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyden ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman tiedonkeruun rahoittamista momentille kertyy lisää tuloja momenteilta 30.01.01 ja 30.40.01 momentille 30.40.62 siirrettävien määrärahojen arvonlisävero-osuuksien verran.


2014 I lisätalousarvio 210 000
2014 talousarvio 2 500 000
2013 tilinpäätös 5 123 907
2012 tilinpäätös 5 568 525

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 210 000 euroa.