Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. Valtiolle takaisin maksettavat lainatPDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Selvitysosa:Valtion lainasaatavaa hoitavalla viranomaisella on oikeus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 78 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen velkajärjestelyn yhteydessä luopua osasta valtion myöntämän lainan pääomaa ja korkoa.

02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 78 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaisten liikelaitosten aloittavassa taseessa valtiolta liikelaitoksille myönnetyiksi merkittyjen lainojen takaisinmaksusta. Liikelaitoksista vain Senaatti-kiinteistöillä on valtion lainaa. Liikelaitosten lainojen korkotulot kirjataan momentille 13.01.04.


2014 talousarvio 78 000 000
2013 talousarvio 72 500 000
2012 tilinpäätös 110 106 318

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 78 000 000 euroa.

04. Muiden lainojen lyhennykset

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 323 652 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio koostuu valtion talousarviossa myönnettyjen lainojen lyhennyksistä. Tuloarvio sisältää mm. valtion liikelaitoksista valtion yhtiöiksi muutetuille yhtiöille sekä muille valtion yhtiöille myönnettyjen lainojen lyhennyksiä sekä valtion liikelaitosten eläkemaksulainojen lyhennyksiä. Tuloarvioon sisältyy myös maatila-, maankäyttö- ja maanhankintalain mukaan muodostettujen tilojen kauppa- ja lunastushintojen lyhennykset sekä peruskuivatus- ja metsänparannuslainojen lyhennykset. Tuloarvioon sisältyy myös lyhennykset Vientiluoton lainoista kotimaisille alustoimituksille sekä viennin jälleenrahoituksen ja Tekesin lainojen lyhennykset. Tuloarviossa on huomioitu myös muille valtioille myönnettyjen lainojen lyhennykset. Momentin lainojen korkotulot kirjataan momentille 13.01.05.


2014 talousarvio 323 652 000
2013 talousarvio 179 000 000
2012 tilinpäätös 312 807 120

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 323 652 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 113/2014 vp (4.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 127 448 000 euroa.

Selvitysosa:Pohjoismaat allekirjoittivat 1.9.2013 lainasopimukset, joissa määriteltiin Ruotsin, Tanskan, Suomen ja Norjan yhteinen lainajärjestely Islannille. Suomen valtion osuus lainasta oli 320 milj. euroa, joka nostettiin kolmessa erässä vuosina 2009—2012. Vuonna 2012 Islanti maksoi lainaa ennenaikaisesti takaisin 188 milj. euroa. Lainan takaisinmaksuohjelman mukaisesti lainan lyhentämisen oli määrä alkaa vuoden 2014 joulukuussa, mutta Islanti maksoi jäljelläolevan lainansa kokonaisuudessaan takaisin 22.7.2014. Momentille lisätään tuloutuksena vuoden 2014 talousarviossa oletetun 4 552 000 euron lainalyhennyserän lisäksi 127 448 000 euroa.


2014 II lisätalousarvio 127 448 000
2014 talousarvio 323 652 000
2013 tilinpäätös 191 943 706
2012 tilinpäätös 312 807 120

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2014 vp (10.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 127 448 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 69 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksessä on otettu huomioon lyhennykset Vientiluoton lainoista alustoimituksille sekä viennin jälleenrahoituksen lyhennykset.


2014 III lisätalousarvio 69 300 000
2014 II lisätalousarvio 127 448 000
2014 talousarvio 323 652 000
2013 tilinpäätös 191 943 706
2012 tilinpäätös 312 807 120

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 69 300 000 euroa.