Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja 1 475 200 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Momentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien myyntipalkkioiden maksamiseen enintään 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.

Osinkotuloiksi ja pääomanpalautuksiksi arvioidaan 985 milj. euroa ja nettotuloiksi osakemyynneistä oletetaan 490 milj. euroa.


2014 talousarvio 1 475 200 000
2013 talousarvio 1 419 000 000
2012 tilinpäätös 1 383 115 096

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja 1 475 200 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Momentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien myyntipalkkioiden maksamiseen enintään 4 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 510 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtioneuvoston 3.4.2014 päättämän julkisen talouden suunnitelman mukaisesta lisätuloutustavoitteesta. Lisäyksestä 50 milj. euroa kertyy osinkotuloina ja 460 milj. euroa nettotuloina osakemyynneistä.


2014 I lisätalousarvio 510 000 000
2014 talousarvio 1 475 200 000
2013 tilinpäätös 1 415 684 460
2012 tilinpäätös 1 383 115 096

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 510 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 38 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Fingrid Oyj:n tulouttamasta lisäosingosta yhtiöjärjestysmuutoksen johdosta.


2014 III lisätalousarvio 38 000 000
2014 I lisätalousarvio 510 000 000
2014 talousarvio 1 475 200 000
2013 tilinpäätös 1 415 684 460
2012 tilinpäätös 1 383 115 096

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 38 000 000 euroa.