Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
              04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
              09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2014

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

Selvitysosa: Korot kertyvät Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2014 talousarvio21 000 000
2013 talousarvio21 000 000
2012 tilinpäätös24 573 452

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 21 000 000 euroa.

05. Korot muista lainoista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin ja Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2014 talousarvio93 000 000
2013 talousarvio85 000 000
2012 tilinpäätös61 862 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 93 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksessä on otettu huomioon Vientiluoton alustoimitusten lainojen sekä viennin jälleenrahoituslainojen korkotulot samoin kuin tarkentunut arvio muille maille myönnetyistä lainoista saaduista korkotuloista.


2014 III lisätalousarvio19 000 000
2014 talousarvio93 000 000
2013 tilinpäätös101 754 205
2012 tilinpäätös61 862 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 000 000 euroa.

07. Korot talletuksista

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

 20122013
talousarvio
2014
esitys
    
Keskikassa, milj. euroa9 0008 5007 000
Keskimääräinen korkotaso, %1,60,10,2

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2014 talousarvio11 000 000
2013 talousarvio8 500 000
2012 tilinpäätös15 633 233

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 11 000 000 euroa.

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 800 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Valtio saa korkotuloa VILMA-kustannustenjaosta maksamistaan muiden eläkelaitosten vastuulla olevista eläkemenoista sekä maksamistaan kustannustenjaon ennakoista. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Momentille kirjataan myös mahdollinen valtioneuvoston asetuksessa 784/2010 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu korkotulo.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.

Momentin nimike on muutettu.


2014 talousarvio24 800 000
2013 talousarvio18 900 000
2012 tilinpäätös14 707 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 800 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.