Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 811 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2012
toteutuma
2013
tavoite
2014
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv5884181)4181)
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 €/htv3962602)2602)
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl10,89,810
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys,  %
99,9599,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %10099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %616365
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä109111107
— josta harmaan talouden torjunta, htv444
— josta Varmennepalveluiden uusi toimintamalli, htv 44
Sairauspoissaolot, pv/htv8,98,58,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,443,353,4

1) Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttunut maksuttomaksi v. 2013.

2) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Bruttomenot25 49123 25324 001
Bruttotulot20 12916 17014 190
Nettomenot5 3627 0839 811
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 212  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 327  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot4 7611 3501)1 3501)
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset4 7071 5001 500
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)54-150-150
Kustannusvastaavuus, %1019090
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot7 6027 0007 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 8443 3003 300
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)3 7583 7003 700
Kustannusvastaavuus, %198212212

1) Sisältää vain maksullisen toiminnan. Julkishallinnon vakiomuotoinen tietopalvelu muuttui maksuttomaksi v. 2013.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)

 2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot6 6284 3401)4 6401)
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 7246 3404 640
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-96-2 000-
Kustannusvastaavuus, %9968100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 0401 1001 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 1661 1001 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-126--
Kustannusvastaavuus, %89100100

1) Valviralta aiemmin laskutettu varmennepalveluiden käyttöönoton tukiraha siirretään momentilta 33.10.28 VRK:n toimintamenomomentille v. 2013—2014.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Varmennepalvelun rahoittaminen käyttöönottovaiheessa (siirto momentilta 33.10.60) 2 040
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-23
Palkkausten tarkistukset6
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-4
Tasomuutos709
Yhteensä2 728

2014 talousarvio9 811 000
2013 I lisätalousarvio2 740 000
2013 talousarvio7 083 000
2012 tilinpäätös7 477 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 9 811 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio9 816 000
2013 IV lisätalousarvio-4 000
2013 I lisätalousarvio2 740 000
2013 talousarvio7 083 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 816 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 28.40.02 aiheutuen muuttopuhelinpalvelun siirtymisestä maistraateilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.


2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu kertaluonteisesta siirrosta momentilta 28.40.02 varmennepalveluiden uuden toimintamallin käyttöönottohankkeen menoihin.


2014 III lisätalousarvio500 000
2014 I lisätalousarvio200 000
2014 talousarvio9 816 000
2013 tilinpäätös9 819 000
2012 tilinpäätös7 477 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 500 000 euroa.