Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              (40.) Avustus Leijona Catering Oy:lle
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 20 151 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)    
Puolustuspolitiikka1 5142 0004 031
Sotilaallinen maanpuolustus3341 030715
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen726870592
Sotilaallinen kriisinhallinta88230164
Ohjaustoiminnot5 9907 0505 009
Tukitoiminnot10 9719 08510 205
Yhteensä19 62320 26520 716
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet tulosalueittain   
Puolustuspolitiikka122030
Sotilaallinen maanpuolustus494
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 976
Sotilaallinen kriisinhallinta232
Ohjaustoiminnot455048
Tukitoiminnot745857
Yhteensä146147147

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2012
toteutuma
2013
ennakoitu
2014
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,583,53,5
— naiset3,45  
— miehet3,69  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01)-20
Korkean turvatason työasemien käyttöönotto 100
TUVE-menot400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-64
Palkkausten tarkistukset40
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen-29
Yhteensä427

2014 talousarvio20 151 000
2013 I lisätalousarvio450 000
2013 talousarvio19 724 000
2012 tilinpäätös18 873 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään 20 183 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 32 000 euroa talousarvioesityksen 20 151 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio20 183 000
2013 IV lisätalousarvio-29 000
2013 I lisätalousarvio450 000
2013 talousarvio19 724 000
2012 tilinpäätös18 873 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 20 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.