Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              02. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot
              03. Eräiden virastojen toimintamenot
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2014

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään 4 068 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317
Muut avustukset (enintään)751
Yhteensä4 068

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

 201420152016201720182019 lukien
       
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus      
Ennen vuotta 2014 tehdyt sitoumukset1 4811 4811 4811 4811 4811 481/vuosi
Vuoden 2014 sitoumukset------
Menot yhteensä1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Tarkoitus on, että momentin määrärahaa ei käytetä avustuksiin korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin, vaan että tämä toiminta rahoitetaan momentin 25.10.04 määrärahan ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokramenot30
Vuoden 2013 kertaluonteinen määräraha (avustukset korvausten hakemiseen ympäristövahinkoasioissa ja edunvalvontakustannuksiin)-50
Yhteensä-20

2014 talousarvio4 068 000
2013 I lisätalousarvio30 000
2013 talousarvio4 088 000
2012 tilinpäätös3 775 534

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013)

Eduskunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon 150 000 euroa Rikosuhripäivystyksen toiminnan vahvistamiseen, ja tämä määrärahalisäys on otettu huomioon myös vuoden 2014 talousarvioesityksessä. Näin on varmistettu, että Rikosuhripäivystyksen saama avustus (440 000 euroa) oikeusministeriöstä säilyy vuoden 2013 tasolla.

Rikosuhripäivystyksen tehtävät ovat kasvamassa, sillä rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevia vähimmäisvaatimuksia sekä rikoksen uhrin asemaa on tarkoitus parantaa EU:n direktiivillä, joka on pantava kansallisesti täytäntöön kolmen vuoden kuluessa voimaantulosta eli näillä näkymin viimeistään syksyllä 2015.

Valiokunta pitää tärkeänä, että rikosuhripalveluja selvittävä ns. uhripoliittinen toimikunta arvioi tukipalveluiden rahoitustarpeet ja -mallit ja että asian valmistelussa varmistetaan tukipalvelujen riittävyys ja alueellinen kattavuus.

Valiokunta toteaa, että Rikosuhripäivystyksen asiakasmäärät ovat kasvamassa viranomaisten ohjatessa rikosten uhreja Rikosuhripäivystyksen palveluihin, minkä lisäksi on varauduttava direktiivin toimeenpanon edellyttämään toiminnan vahvistamiseen.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa Rikosuhripäivystyksen toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään 4 218 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville ja rikosten uhreista huolehtiville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

4) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317
Muut avustukset (enintään)901
Yhteensä4 218

 

I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317+243 341
Muut avustukset (enintään)901-901
Yhteensä4 218+244 242

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 18 000 euroa aiheutuu Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokran indeksikorotuksesta ja 6 000 euroa saamelaiskäräjien henkilöstön palkkausten tarkistuksista.


2014 I lisätalousarvio24 000
2014 talousarvio4 218 000
2013 tilinpäätös4 068 795
2012 tilinpäätös3 775 534

 

Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)

Momentille myönnetään lisäystä 24 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 317+243 341
Muut avustukset (enintään)901-901
Yhteensä4 218+244 242