Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot

Statsbudgeten 2013

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta(arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa 11 442 000 eurosta 11 798 000 euroon.

Selvitysosa:Myöntämisvaltuuden kasvu 356 000 eurolla aiheutuu vuosina 2000—2003 myönnetyistä myöntämisvaltuuksista purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnista. Uudelleen budjetoitavista myöntämisvaltuuksista 50 000 euroa kohdentuu tavoite 1 -ohjelmaan, 235 000 euroa tavoite 2 -ohjelmaan ja 71 000 euroa yhteisöaloiteohjelmiin.

Vuoden 2005 myöntämisvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan maksatuksia 2,9 milj. euroa vuonna 2005, 4,3 milj. euroa vuonna 2006, 3,2 milj. euroa vuonna 2007 ja 1,4 milj. euroa vuonna 2008.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2005 lisätalousarvio
2005 talousarvio 10 765 000
2004 tilinpäätös 8 005 564
2003 tilinpäätös 5 641 246