Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
              20. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 027 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:År 2013 förrättas det inga val. Förnyandet av den tekniska plattform för valdatasystemet som tryggar upprätthållandet av valberedskapen fortsätter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
År 2013 förrättas det inga val -27 314
Sammanlagt -27 314

2013 budget 2 027 000
2012 budget 29 341 000
2011 bokslut 18 994 535