Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       23. Valtioneuvosto
         24. Tiehallinto
         25. Tienpidon valtionavut
         30. Merenkulkulaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2013

01. Liikenne- ja viestintäministeriöPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 223 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 100 000 euroa aiheutuu hallitusohjelmassa ja kansallisen tietoyhteiskuntastrategian toteuttamiseen tähtäävässä toimintaohjelmassa esitettyjen hankkeiden toteuttamisesta sekä tietoyhteiskuntapolitiikan koordinoinnin ja viestinnän tueksi laadittavien tutkimus-, tilasto- ja selvitystöiden tekemisestä ja 123 000 euroa työnantajapäätöksillä toteutettavista palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä, mistä 25 000 euroa on kertamenoa.


2008 II lisätalousarvio 223 000
2008 talousarvio 19 115 000
2007 tilinpäätös 18 799 000
2006 tilinpäätös 21 195 000