Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) för understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet och som tar hand om brottsoffer samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) för understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial

4) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor.

Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 287
Övriga understöd (högst) 601
Sammanlagt 3 888

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2013 2014 2015 2016 2017 fr.o.m. 2018
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före 2013 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser år 2013 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 100
Sammanlagt 100

2013 budget 3 888 000
2012 budget 3 788 000
2011 bokslut 2 810 120