Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              03. Vissa verks omkostnader
              04. Forskning och utveckling
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2013

29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får också användas till att från moment 25.10.50 betala utgifter för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden.


2013 budget 55 000 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget 51 000 000
2011 bokslut 52 934 113