Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 90 051 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Uppskattad användning av anslaget (euro)

  
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget24 431 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget12 439 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor30 934 000
Finansiellt bidrag till en grundlig renovering av FN:s högkvarter (CMP)1 555 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN3 029 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW)385 000
Medlemsavgift till Europarådet3 518 000
Medlemsavgift till OECD2 363 000
Medlemsavgift till WTO1 018 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar3 885 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader560 000
Övriga medlemsavgifter5 934 000
Sammanlagt 90 051 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Finlands bidrag till FN:s krigsförbrytartribunal149
Finlands bidrag till FN:s budget1 608
Valutakurseffekt3 430
Medlemsavgift till WTO50
Finlands finansiella bidrag till Nordiska ministerrådets budget1 036
Sammanlagt6 273

2013 budget90 051 000
2012 budget83 778 000
2011 bokslut90 768 000