Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
         (20.) Närområdessamarbete
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa statsunderstöd
              51. Understöd till nödställda
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
              67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen
              68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området
              95. Kursfluktuationer
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 693 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 249 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 51 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

  
Medborgarorganisationernas Europainformation509 000
Finlands FN-förbund300 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet75 000
Samerådet75 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer30 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU100 000
Finlands Atlantsällskap94 000
Crisis Management Initiative ry410 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet35 000
Sammanlagt 1 693 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer-15
Finlands Atlantsällskap-6
Crisis Management Initiative ry-40
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet-5
Finlands FN-förbund-15
Medborgarorganisationernas Europainformation-6
Finlands Dövas Förbund rf-50
Sammanlagt-137

2013 budget1 693 000
2012 budget1 830 000
2011 bokslut1 850 364