Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
         01. Republikens president
         02. Republikens presidents kansli
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Republikens president2 4643 2033 20960
01.Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag)29735335962
(02.)Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)650
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)2 1022 8502 8500
02.Republikens presidents kansli16 65816 08736 71820 631128
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)8 65410 0278 918-1 109-11
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)299560600407
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1 0053 5005 5002 00057
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)6 7002 00021 70019 700985
Sammanlagt19 12219 29039 92720 637107
 Årsverken82,481,581,5