Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Republikens president
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENTPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Republikens president 2 464 3 203 3 209 6 0
01. Presidentens arvode och dispositionsmedel (fast anslag) 297 353 359 6 2
(02.) Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 65 0
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 102 2 850 2 850 0
02. Republikens presidents kansli 16 658 16 087 36 718 20 631 128
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 654 10 027 8 918 -1 109 -11
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 299 560 600 40 7
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 005 3 500 5 500 2 000 57
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 6 700 2 000 21 700 19 700 985
Sammanlagt 19 122 19 290 39 927 20 637 107
  Årsverken 82,4 81,5 81,5