Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2013

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 257 000 euro.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som inkomster beaktats bl.a. intäkterna av beställningar och annonser inom publikationsverksamheten samt, på basis av redan ingångna avtal, projektanslag för forskning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 3 732 3 368 3 487
Bruttoinkomster 498 126 230
Nettoutgifter 3 233 3 242 3 257
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 431    
— överförts till följande år 307    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Pris/kostnadsjusteringar av hyrorna för lokaler 15
Sammanlagt 15

2013 budget 3 257 000
2012 budget 3 242 000
2011 bokslut 3 109 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 183 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av mervärdesskatteutgifterna 6
Sammanlagt 6

2013 budget 183 000
2012 budget 177 000
2011 bokslut 180 397