Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2013

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 920 000 euro.

Förklaring:Av anslaget används 5 515 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har, och 405 000 euro används till utgifterna för Människorättscentret som finns i anslutning till kansliet och för centrets människorättsdelegation som har 40 medlemmar. Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens kansli har som mål att alla klagomål ska behandlas inom en tid på högst ett år.

Tyngdpunkten i Människorättscentrets verksamhet som inleddes 2012 kommer till en början att ligga på utvecklande av det nationella samarbetet och informationsutbytet i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, på informationsverksamhet samt på främjande av utbildning och upplysning om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av Människorättscentrets omkostnader (ett helt verksamhetsår) 26
Sammanlagt 26

2013 budget 5 920 000
2012 budget 5 894 000
2011 bokslut 5 270 573