Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Riksdagsledamöterna21 04821 73221 73530
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 04821 73221 73530
10.Riksdagens kansli84 96392 335107 46315 12816
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)52 00453 66554 1945291
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)1 5431 6702 7691 09966
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)8 5169 20012 5003 30036
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)2 4004 0004 0000
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)20 50023 80034 00010 20043
20.Riksdagens justitieombudsman5 2715 8945 920260
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 2715 8945 920260
30.Utrikespolitiska institutet3 2893 4193 440211
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 1093 2423 257150
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)18017718363
40.Statens revisionsverk15 54516 01915 889-130-1
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)14 96315 37915 307-720
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)582640582-58-9
90.Riksdagens övriga utgifter3 9204 0054 0050
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)3 9204 0054 0050
Sammanlagt134 037143 404158 45215 04810