Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 048 21 732 21 735 3 0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 048 21 732 21 735 3 0
10. Riksdagens kansli 84 963 92 335 107 463 15 128 16
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 52 004 53 665 54 194 529 1
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 1 543 1 670 2 769 1 099 66
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 8 516 9 200 12 500 3 300 36
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 400 4 000 4 000 0
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 20 500 23 800 34 000 10 200 43
20. Riksdagens justitieombudsman 5 271 5 894 5 920 26 0
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 271 5 894 5 920 26 0
30. Utrikespolitiska institutet 3 289 3 419 3 440 21 1
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 109 3 242 3 257 15 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 180 177 183 6 3
40. Statens revisionsverk 15 545 16 019 15 889 -130 -1
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 14 963 15 379 15 307 -72 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 582 640 582 -58 -9
90. Riksdagens övriga utgifter 3 920 4 005 4 005 0
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 3 920 4 005 4 005 0
Sammanlagt 134 037 143 404 158 452 15 048 10