Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
         01. Lån som återbetalas till staten
         03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Lån som återbetalas till staten159 651205 000235 50030 50015
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk128 954108 50072 500-36 000-33
04.Amorteringar på övriga lån30 69796 500163 00066 50069
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering4 734 5507 350 9137 012 625-338 288-5
01.Nettoupplåning och skuldhantering4 734 5507 350 9137 012 625-338 288-5
Sammanlagt4 894 2007 555 9137 248 125-307 788-4