Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 159 651 205 000 235 500 30 500 15
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 128 954 108 500 72 500 -36 000 -33
04. Amorteringar på övriga lån 30 697 96 500 163 000 66 500 69
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 4 734 550 7 350 913 7 012 625 -338 288 -5
01. Nettoupplåning och skuldhantering 4 734 550 7 350 913 7 012 625 -338 288 -5
Sammanlagt 4 894 200 7 555 913 7 248 125 -307 788 -4