Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 194 979 214 600 127 400 -87 200 -41
04. Räntor på statens lån till affärsverken 29 599 22 600 21 000 -1 600 -7
05. Räntor på övriga lån 75 960 76 000 79 000 3 000 4
07. Räntor på depositioner 74 611 96 000 8 500 -87 500 -91
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 14 809 20 000 18 900 -1 100 -5
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 306 840 1 400 000 1 419 000 19 000 1
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier 1 306 840 1 400 000 1 419 000 19 000 1
04. Andel i statens penninginstituts vinst 195 000 150 000 150 000 0
01. Andel i Finlands Banks vinst 195 000 150 000 150 000 0
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 346 427 200 000 220 000 20 000 10
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 346 427 200 000 220 000 20 000 10
Sammanlagt 2 043 246 1 964 600 1 916 400 -48 200 -2