Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
         01. Ränteinkomster
         03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
         04. Andel i statens penninginstituts vinst
         05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Ränteinkomster194 979214 600127 400-87 200-41
04.Räntor på statens lån till affärsverken29 59922 60021 000-1 600-7
05.Räntor på övriga lån75 96076 00079 0003 0004
07.Räntor på depositioner74 61196 0008 500-87 500-91
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar14 80920 00018 900-1 100-5
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 306 8401 400 0001 419 00019 0001
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier1 306 8401 400 0001 419 00019 0001
04.Andel i statens penninginstituts vinst195 000150 000150 0000
01.Andel i Finlands Banks vinst195 000150 000150 0000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst346 427200 000220 00020 00010
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst346 427200 000220 00020 00010
Sammanlagt2 043 2461 964 6001 916 400-48 200-2